Februari är tillitens månad!

minkraft

Lita på att du har kraften att klara av det som kommer till dig i livet. Du är så mycket starkare, kreativare, uthålligare, stabilare än du kan ana. I februari tränar vi, i kalendern Leva livet 2014, på att upptäcka och känna tillit till vår inre kraft!

Allt gott!
Karin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *